Stiftelsen för hållbar idrott

Syfte & ändamål

Vad är syftet med stiftelsen?

Stiftelsen syfte är att stödja företag, föreningar och privatpersoner som presenterar eller arbetar med innovativa projekt eller utvecklingsidéer inom svensk och europeisk idrott.

Vilka ändamål har stiftelsen?

  • Främja projekt, insatser och föreningar som medvetandegör människors lika värde och underbygger idrottens viktigaste tanke ”Idrott är till för alla”.
  • Främja projekt, insatser och samverkan mellan föreningar kring integration genom idrottsliga aktiviteter, företrädesvis i Sörmland.
  • Stödja projekt eller insatser vars syfte är att utveckla eller skapa anläggningar ämnade för idrottsliga aktiviteter, företrädesvis i Sörmland.
  • Främja projekt eller andra insatser som spelar en viktig roll i att digitalisera föreningslivet genom utbildning och eller utveckling av digitala verktyg och aktiviteter.
  • Att årligen dela ut stipendium till individer som utfört en handling eller insats som gagnar idrotten i Sörmland eller i övriga Sverige enligt ovan ändamål.
  • Stiftelsen ska samverka med andra stiftelser i Sörmland, nationellt och internationellt.
  • För att sprida detta och bilda kunskap inom området kommer Stiftelsen att anordna arrangemang, göra marknadsinsatser, seminarier och inspiration.
  • Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.