Stiftelsen för hållbar idrott

Syfte & ändamål

Vad är syftet med stiftelsen?

§ 3. Stiftelsen syfte är att stödja företag, föreningar och privatpersoner som presenterar eller arbetar med innovativa projekt eller utvecklingsidéer inom svensk och europeisk idrott.

Vilka ändamål har stiftelsen?

  • Främja projekt, insatser och föreningar som medvetandegör människors lika värde och underbygger idrottens viktigaste tanke ”Idrott är till för alla”.
  • Främja projekt, insatser och samverkan mellan föreningar kring integration genom idrottsliga aktiviteter, företrädesvis i Sörmland.
  • Stödja projekt eller insatser vars syfte är att utveckla eller skapa anläggningar ämnade för idrottsliga aktiviteter, företrädesvis i Sörmland.
  • Främja projekt eller andra insatser som spelar en viktig roll i att digitalisera föreningslivet genom utbildning och eller utveckling av digitala verktyg och aktiviteter.
  • Att årligen dela ut stipendium till individer som utfört en handling eller insats som gagnar idrotten i Sörmland eller i övriga Sverige enligt ovan ändamål.
  • Stiftelsen ska samverka med andra stiftelser i Sörmland, nationellt och internationellt.
  • För att sprida detta och bilda kunskap inom området kommer Stiftelsen att anordna arrangemang, göra marknadsinsatser, seminarier och inspiration.
  • Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.