Stiftelsen för hållbar idrott

Insamlingsstiftelsen

Hållbar idrott på lika villkor.

Vi främjar idrotten!

Stiftelsen syfte är att stödja företag, föreningar och privatpersoner som arbetar med innovativa projekt eller utvecklingsidéer inom svensk och europeisk idrott.

Det första officiella uppropet ämnar att främja projekt eller andra insatser som spelar en viktig roll i att digitalisera föreningslivet genom utbildning och eller utveckling av digitala verktyg och aktiviteter.

Joakim Granberg, stiftare

Stiftelsen är en del av GEN-PEP´s nätverk ”Peppare”