Stiftelsen för hållbar idrott

Sponsorer & Partners

Många tack för ert bidrag och hjälp med trycksaker till Arkitektkopia i Strängnäs. Nu ser vi bättre ut!

Ett varmt tack till WoJe Företagspartner AB för ert arbete och stöd till stiftelsen.

Ett stort tack till Wockelberg Juridik för ert stöd till stiftelsen och ert värdefulla arbete med vår administration.

Peter Wall
VD/Ägare

Vi vill rikta ett stort tack till stiftelsen första partner/givare Mälarplast AB och bolagets VD och ägare Peter Wall. Peter har visat stort engagemang när vi har träffats vid ett flertal tillfällen och verkligen varit en stöttepelare under stiftelsen uppbyggnad. Peter & Mälarplast AB har med sitt bidrag visat vägen för våra framtida partners & givare