Stiftelsen för hållbar idrott

Sponsorer & Partners

Peter Wall
VD/Ägare

Vi vill rikta ett stort tack till stiftelsen första partner/givare Mälarplast AB och bolagets VD och ägare Peter Wall. Peter har visat stort engagemang när vi har träffats vid ett flertal tillfällen och verkligen varit en stöttepelare under stiftelsen uppbyggnad. Peter & Mälarplast AB har med sitt bidrag visat vägen för våra framtida partners & givare / Styrelsen