Följ vårt arbete att hjälpa idrottsföreningar

Stiftelsen är fortfarande i en uppstartsfas och är som många andra föreningar och företag begränsade av pandemin. Vi hade sikte på att närvara vid olika event och aktiviteter för att träffa er där ute. Planer som en efter en ställs in eller skjuts upp. Men, det är också nu som vi tillsammans har en viktig …

Följ vårt arbete att hjälpa idrottsföreningar Läs mer »